Đao Tràng Niệm Phật

Thơ
Liên Lạc
 Trang nhà Niệm Phật được thành lập do một nhóm thiện nguyện viên thực hiện. Nhằm mục đích phổ biến pháp môn niệm phật.

Ngoài ra trang nhà Niệm Phật c̣n sưu tập một số các bài viết, bài giảng có giá trị về , nhằm giúp ích các đạo hửu đồng tu nghiên cứu, thực nghiệm giáo pháp của đức Phật vào đời sống hằng ngày cho chính bản thân, gia đ́nh và xă hội thêm phần lợi lạc. Quư học viên muốn tham gia tu học với Niệm Phật Đừơng Calgary, xin liên lạc với Ban Giám Viện qua e-mail: info@daotrang.com.

Trang nhà Ńệm Phật vẫn tiếp tục căi tiến để đáp ứng những nhu cầu thực dụng của học viên củ và mới. Nhóm biên tập luôn sẳn sàng tiếp nhận mọi đóng góp ư kiến cũng như sự hợp tác của quư thức giả để bồi đắp cho trang nhà ngày một thêm vững chải và phong phú. Chân thành cảm tạ.